تبلیغات
ایرانیان - انسان مصرف گرا بزرگترین پیامد شوم اروپا
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389

انسان مصرف گرا بزرگترین پیامد شوم اروپا

• نوشته شده توسط: امیرحسین

گاهی اوقات از این دنیا و تمامی چیزهایی که محیط درونی و بیرونی مرا فرا گرفته احساس ناراحتی و رنج می کنم.آخر تا کی باید یک انسان مصرف گرا باشم و تمام وقتی(TİME)که تمام سرمایه ی زندگی من است تلف کنم.

انسان قرن21رابه دقت بررسی کنید وبا انسان قرن 19و ماقبل19 مقایسه کنید.انسان قرن21تمام فرهنگ و مذهب و اصالت و آیین بومی و تمام آنچه ارزشمند است را به بهای اندک تجدد فروخته و احساس می کند متمدن شده است.انسان قرن21فقط یک موجودی است مصرف گرا و فقط باید محصول ساخت اروپا را که حتی چندان خوشایندش نیست مصرف کند وگرنه از مد عقب افتاده و دمده است.


نظرات()

 
وب سایت ختم قرآن مجید